Címke: Szent György

Sárkány-rend

Sárkány-rend

1408.december 12-én alapította Luxemburgi Zsigmond. Mintául a Károly Róbert-féle Szent György-rend szolgált. Érdekesség, hogy az alapítók között találjuk Zsigmond király feleségét, Cillei Borbálát is, aki teljes jogú tagja volt a rendnek. Ezen kívül 22 főrendű urat hívtak a rendbe, melynek célja a király iránti feltétlen…

Szent György tallér

Szent György tallér

Ezt az érmét nem fizetésre használták, hanem a harcoló katonák számára talizmánul a XVII. századtól kezdve Körmöcbányán verték. Viselése, illetőleg hordozása régi általános katonahiedelem szerint akkor volt foganatos, ha nem vették, hanem ajándékba kapták, vagy úgy emelték el valakitől. Egyik oldalán a sárkányölő Szent György…

Április hava – tavaszhó – Szent György hava – Szelek hava

Április hava – tavaszhó – Szent György hava – Szelek hava

Április nevét sokak szerint szintén Romolusnak köszönhetjük, aki apja után elnevezett márciust követő hónapot anyjáról, Vénuszról nevezte. Vénusz etruszk neve volt Apru, vagyis görögül Aphrodité.

Szent György napja

Szent György napja

Április 24-Szent György nap. Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja. Róheim Géza történeti és interetnikus összefüggésében vizsgálta a Szent György-napi szokásokat és hiedelmeket. Kutatásai szerint Kelet- és Nyugat-Európa folklórjában vízválasztó, hogy a tavaszi évkezdő szokások Szent György-naphoz vagy május elsejéhez kötődnek-e. Németország…